Sådan fik jeg fat i domænenavnet wishlist.dk til min nye ønskeseddelservice

For ikke så lang tid siden, skrev jeg om min nye ønskeseddelservice, et overvågnings- og reklamefri alternativ til fx Ønskeskyen.

Jeg synes at min service var god nok til at fortjene sit eget domænenavn på internettet, men alle de gode navne, jeg kunne komme i tanke om, var optaget.

Ét af de domæner, jeg havde kig på, var wishlist.dk. Et sigende, relativt kort, globaliseringsparat domæne. På det tidspunkt så forsiden af wishlist.dk ca. sådan her ud:

Det må man ikke!

I Danmark er det ikke tilladt at oppebære registreringen af et domænenavn udelukkende med henblik på videresalg.

Derfor startede jeg en sag hos Klagenævnet for Domænenavne. Det koster 160 kr. for private, men man får pengene tilbage, hvis man vinder. Jeg dokumenterede min nye service, den nuværende brug af wishlist.dk og så skrev jeg ellers:

Jeg har lavet en gratis, ukommerciel og overvågningsfri ønskeseddelservice som alternativ til kommercielle services – der har været nogle sager i medierne for nylig om problemer med overholdelse af persondatalovgivningen for disse sider.

Siden er klar til at gå i luften, men mangler et sigende domæne. Jeg har vedhæftet et skærmbillede af den side, jeg har udviklet, som pt. ligger på https://wallnot.dk/wish/ (bilag 1).

Jeg ønsker at benytte domænet wishlist.dk (engelsk for ønskeseddel) som et sigende domæne for sidens indhold. Wishlist.dk er dog registreret. Registranten er ikke angivet som anonym i whois, men er en service, der tilbyder anonym registrering af
domænenavne (Anonymize, Inc., https://anonymize.com/). Jeg har derfor ikke været i stand til at kontakte ejeren af domænet.

Wishlist.dk har ikke noget indhold, bortset fra en salgsside, der udbyder domænet til €2.500 (bilag 2). Salgssiden er drevet af https://dan.com som er en virksomhed, der – så vidt jeg kan se – udelukkende beskæftiger sig med salg af allerede registrerede domæner. På siden udbydes wishlist.dk også til €2.500 og står listet med en privat sælger (“private seller”, https://dan.com/buy-domain/wishlist.dk, bilag 3).

[…]

Jeg mener, at domænet wishlist.dk bør overdrages til mig, da jeg, da jeg allerede har udviklet en service/hjemmeside til at oprette ønskesedler, og dermed har interesse i et sigende domænenavn til min side.

Den nuværende anvendelse af domænet er i strid med god domæneskik og Lov om internetdomæner §25, stk. 2, der siger at “Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Den nuværende registrering oppebæres udelukkende med videresalg af domænet for øje, hvilket fremgår tydeligt da man mødes af en salgsside for en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med salg af allerede registrerede domæner, når man besøger wishlist.dk. Domænet har været registreret i en lang periode
muligvis af flere forskellige registranter – men har så vidt jeg kan se aldrig været anvendt til indhold med nogen form for relation til domænenavnet.

Derfor mener jeg at domænet wishlist.dk bør overdrages til mig.

Jeg indsendte klagen d. 3. juli og den 11. september kom der svar til mig. Personen bag den tidligere registrering havde ikke svaret i sagen.

Jeg overtager brugsretten til wishlist.dk