1440 virksomheder overvåger dig hvis du siger ja til cookies på politiken.dk

Se de 1440 virksomheder

I dag besøgte jeg politiken.dk og blev mødt af:

Jeg besluttede mig at undersøge nærmere.

Politikens cookiepolitik gemmer sig i https://cdn.privacy-mgmt.com/consent/tcfv2/privacy-manager/privacy-manager-view?siteId=4366&vendorListId=5eeb8f57b8e05c69980ea9be&consentLanguage=DA.

Det er en json-fil på 3 MB! Jeg skrev et lille Python-program til at tygge den igennem:

import json
with open("privacy-manager-view.json", "r", encoding="utf8") as politiken:
	politiken = json.load(politiken)
	partners = []
	for vendor in politiken['vendors']:
		name = vendor['name']
		url = vendor['policyUrl']
		purposes = []
		if 'consentCategories' in vendor:
			for consent in vendor['consentCategories']:
				if consent['type'] == "IAB_PURPOSE":
					purposes.append(consent['name'])
		if 'iabSpecialPurposes' in vendor:
			for purpose in vendor['iabSpecialPurposes']:
				purposes.append(purpose)
		if 'iabFeatures' in vendor:
			for purpose in vendor['iabFeatures']:
				purposes.append(purpose)			
		if 'iabSpecialFeatures' in vendor:
			for purpose in vendor['iabSpecialFeatures']:
				purposes.append(purpose)	
		partners.append([name, url, purposes])
	partners.sort(key=lambda x:x[0].lower())
	number_of_partners = len(partners)
	linklist = "<html lang='da'><body><h1>"
	linklist += "Her er de " + str(number_of_partners) + " virksomheder, som overvåger dig, hvis du siger ja tak til alle cookies på politiken.dk (d. 11. december 2020)</h1><table>"
	for partner in partners:
		try:
			linklist += "<tr><td><a href='" + partner[1] + "'>" + partner[0] + "</a></td></tr>\n"
		except:
			linklist += "<tr><td>" + partner[0] + "</td></tr>\n"
	linklist += "</table></body></html>"
	with open("linklist.html", "wt", encoding="utf8") as fout:
		fout.write(linklist)

Og her er listen:

https://helmstedt.dk/politiken.html