CV

Læs mit komplette CV (opdateret maj 2022)

Jeg kan hjælpe med…

 • Optimering og digitalisering af administrative processer
 • Data, digitalisering og it som redskab til problemløsning, både i større skala og i dagligdagen
 • Udvikling af hjemmesider, webapplikationer og automatiseringsløsninger
 • Facilitering af udviklingsprocesser og undervisning
 • Samtaleteknik, vejledningsmetode og forhandling
 • Målrettet kommunikation på dansk og engelsk – især online
 • Projektledelse og organisationsforståelse
 • Analyser, målinger og evalueringer
 • Serviceorienteret tilgang til interessenter

Lige nu er jeg…

Tidligere har jeg…

 • Været ansat i Videndeling i Skattestyrelsens Jura-område og arbejdet med at styrke delingen af juridisk viden for at sikre ensartet og korrekt regelanvendelse og praksis på tværs af organisationen – både analogt og digitalt.
 • Været konsulent i studievejledningen på Københavns Professionshøjskole og arbejdet med kvalitetssikring, ledelsesinformation og brobygningsprojekter
 • Været konsulent på efter- og videreuddannelsesområdet på Københavns Professionshøjskole og arbejdet med optimering og digitalisering af administrative processer og data og ledelsesinformation
 • Været AC-fuldmægtig kommunikations- og webmedarbejder, studie- og karrierevejleder, projektleder, og tillidsrepræsentant for administrativt ansatte AC-medarbejdere i fakultetssekretariatet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, København Universitet
 • Været AC-fuldmægtig projektansat på Det Humanistiske Fakultet på KU på projekt om udlandsophold for Historiestuderende
 • Været daglig leder af Information og Studieservice på Det Humanistiske Fakultet på KU
 • Været AC-fuldmægtig studievejleder med ansvar for bl.a. gennemførsel, SPS-vejledning og fakultetets uddannelsesforløb for studenterstudievejledere på Det Humanistiske Fakultet på KU
 • Arbejdet som studenterstudievejleder og international vejleder i Studie- og Karrierevejledningen Humaniora og med international vejledning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Det Internationale Kontor, alle på Københavns Universitet
 • Taget kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og lavet speciale om vegetarisk litteratur. Læs specialet her (pdf).
 • Taget bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab på Københavns Universitet med et års studier på University of Glasgow
 • Skrevet kronik om universitetspolitik i Politiken og artikel om Litteraturvidenskab og internettet til Bogens Verden (3-2009). Blogget på Specialebloggen.
 • Været aktiv i studenterpolitik, bl.a. i Studienævnet på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.
 • Lært videoproduktion på Teknisk Skole
 • Gået på skrivelinjen på Testrup Højskole

Læs mit komplette CV (opdateret maj 2022)