CV

Lige nu er jeg…

 • Konsulent i studievejledningen på Københavns Professionshøjskole og arbejder med kvalitetssikring, ledelsesinformation og brobygningsprojekter
 • Ejer og udvikler af nemsurvey.dk som gør det nemt at lave henvendelsesregistrering og henvendelsesstatistik
 • Webmaster på wallnot.dk, som viser nyheder fra danske nyhedssider uden paywall
 • Webmaster på hjemmesiden kukua.dk, som er henvendt til studerende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
 • 35 år og bor på Nørrebro i København
 • Glad for bl.a. badminton, børn, programmering og varme lande

Tidligere har jeg…

 • Konsulent på efter- og videreuddannelsesområdet på Københavns Professionshøjskole og arbejdet med optimering og digitalisering af administrative processer og data og ledelsesinformation
 • Været AC-fuldmægtig kommunikations- og webmedarbejder, studie- og karrierevejleder, projektleder, og tillidsrepræsentant for administrativt ansatte AC-medarbejdere i fakultetssekretariatet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, København Universitet
 • Været AC-fuldmægtig projektansat på Det Humanistiske Fakultet på KU på projekt om udlandsophold for Historiestuderende
 • Været daglig leder af Information og Studieservice på Det Humanistiske Fakultet på KU
 • Været AC-fuldmægtig studievejleder med ansvar for bl.a. gennemførsel, SPS-vejledning og fakultetets uddannelsesforløb for studenterstudievejledere på Det Humanistiske Fakultet på KU
 • Arbejdet som studenterstudievejleder og international vejleder i Studie- og Karrierevejledningen Humaniora og med international vejledning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Det Internationale Kontor, alle på Københavns Universitet
 • Taget kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og lavet speciale om vegetarisk litteratur. Læs specialet her (pdf).
 • Taget bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab på Københavns Universitet med et års studier på University of Glasgow
 • Skrevet kronik om universitetspolitik i Politiken og artikel om Litteraturvidenskab og internettet til Bogens Verden (3-2009). Blogget på Specialebloggen.
 • Været aktiv i studenterpolitik, bl.a. i Studienævnet på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.
 • Lært videoproduktion på Teknisk Skole
 • Gået på skrivelinjen på Testrup Højskole

Læs mit komplette CV (opdateret september 2019)